Příběh mince / The Story of the Coin

Geocoin

CZ
NELIMITOVANÉ VARIANTY: STAROSTŘÍBRO, STAROZLATO, LEŠTĚNÁ MOSAZ
LIMITOVANÉ VARIANTY: ALPAKA (50), ČISTÉ STŘÍBRO (4), POZLACENÉ STŘÍBRO (2), ČISTÉ ZLATO (1)

„Nejkrásnější geocoin, jaký jsem kdy viděl.“ – Taková reakce se ve Vašich lozích z loňského Mega-eventu opakovala velmi často. 

Na jednu stranu, přiznáváme otevřeně, jsme se tetelili blahem. Na eventové minci nám HODNĚ záleželo a s jejím návrhem jsme se piplali přes dva měsíce. Věřili jsme, že Vám z naší mince spadne čelist. A když se po několika stovkách kusů určených k prodeji na eventu zaprášilo během hodiny, mohli jsme si konečně oddychnout, že se nám to povedlo. I PO EVENTU byl zájem o mince tak velký, že nakonec ani organizátorům nezbyla jedna na památku.

Jenže pak jsme si vymysleli druhý ročník Místa činu a čelist spadla nám – jak bude vypadat mince tentokrát? Jak navázat na obrovský úspěch prvního geocoinu? Ale nezaváhali jsme. Sebrali jsme čelist ze štěrku a vydali se za odborníky. Poradili jsme se se specialisty na mince, medaile a heraldiku, napravili historické chyby loňské podoby geocoinu a po čtyřech měsících vymýšlení a nemilosrdného eliminování dalších a dalších nápadů jsme konečně řekli: „Ano, to je ona!“

Aversu mince tentokrát dominuje velký státní znak České republiky jako hold zemi, ve které se Místo činu odehraje. Spodní štít přináší znak hlavního města Prahy, coby pocta hostitelskému městu. Dva náboje v sousedním štítu představují nejen kriminalistické zaměření eventu, ale zároveň i jeho pořadové číslo.  A konečně v posledním štítě nacházíme jev nám všem důvěrně známý: spletitou cestu za cílem, o kterém jen občas s jistotou víme, kde se vlastně nachází. 🙂 A samozřejmě nesměly chybět ještěrky. 🙂

Revers mince patří opět významné pražské pamětihodnosti a symbolu našeho hlavního města. Na rozdíl od loňského roku jsme si ale letos řekli: proč dávat na minci místa, která s eventem vůbec nesouvisí, když máme jednu úžasnou památku přímo „na dvorku“? Proto se na reversu vyjímá majestátný a pozoruhodný kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého. Doplňuje jej opis opět připomínající nejvzácnější pamětní investiční mince světa a kompasová růžice coby propojení s tématem Geocachingu.

Všechny varianty mince budou i tentokrát vyrobeny pouze v České republice, žádná Čína. I letos budete mít jedinečnou možnost obohatit svou sbírku geocoinů o skutečně raritní kousky – mince z čistého stříbra, pozlaceného stříbra nebo čistého zlata. Dobře víme, že vzácný kov ještě netvoří unikátní minci – proto jsme i letos do jejího designu vložili všechnu snahu a nadšení, které jsme měli, abychom stvořili něco skutečně krásného a ojedinělého.

Upřímně věříme, že jsme v této snaze uspěli.

PS: Pro pečlivě vybrané jedince je tato mince dostupná coby medaile za vítězství v okresním přeboru VSPR. 😉
 


 

EN

NON-LIMITED VARIANTS: ANTIQUE SILVER, ANTIQUE GOLD, POLISHED BRASS
LIMITED VARIANTS: NICKEL SILVER (50), PURE SILVER (4), GOLD PLATED PURE SILVER (2), PURE GOLD (1)

„The most beautiful geocoin I’ve ever seen.“ – This statement appeared quite often in your logs for the first Crime Scene Mega-event. 

On one hand, we have to admit, that was something we really enjoyed reading. We cared A LOT about the event geocoin, toiling with the graphic design for more than 2 months. We believed you’d drop your jaw upon seeing the result. And when several hundred pieces sold during the event within one hour, we could finally sigh in relief, knowing we had succeeded. The demand for the coin was even so high AFTER the event that the organisers couldn’t keep a single piece for themselves as a souvenir

But then, we came up with a second installment of our Mega-event and this time, it was our jaw that dropped – how will the next geocoin look like? How to follow the amazing success of the first coin? We did not waste a single minute. After picking up our jaw from the gravel, we searched for experts. We consulted experts on coins, medals and heraldics, removed historical errors of the last year’s coin’s design and, after four months and merciless elimination of one idea after another, we finally could tell ourselves: „Yes, this is it!“ 

This coin’s obverse is dominated by the coat of arms of the Czech republic as a tribute to the country which hosts the Crime Scene event. The lower coat of arms bears the coat of arms of Prague, the host city. The two cartridges in the neighboring coat of arms represent both the forensic theme of the event and the Mk II Mega-event version. And finally, in the last coat of arms, we find something rather familiar: a complicated journey to our destination, a destination we don’t always know the location of. And, of course, the lizards had to be present. 🙂  

The reverse depicts a very important Prague monument and one of the city’s symbols. Unlike last year, we told ourselves: hey, why put some monument on our geocoin just because it’s famous, with no connection to our event? Especially when we have an amazing monument right in our „backyard“? That’s why the reverse of our coin depicts the majestic and remarkable „Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého“ church. It is again accompanied by a font inspired by the the world’s most beautiful coins and the compass rose as a link to the Geocaching theme. 

All the coin variants will be manufactured in Czech republic again, say good bye to China. And, once again, you will have a unique opportunity to add some really rare pieces into your geocoin collection – the pure silver, gold plated pure silver and pure gold coin  variants. We are more than aware of the fact that precious metals don’t necessarily mean a precious coin – that’s why we have infused the geocoin design with all energy and zeal we had, to create something really beautiful and unique.  

We honestly believe we have succeeded.