Lab Cache

Links to log the lab caches/Odkazy pro zalogovaní lab keší:
labs.geocaching.com/goto/jointhelightside
labs.geocaching.com/goto/jointhedarkside
CZ

Loni patřily Lab kešky spolu s eventovým coinem k našemu „rodinnému stříbru“. Mnoho z Vás je dokonce označilo za nejlepší Labky, jaké jste kdy lovili – toho si nesmírně ceníme a děkujeme Vám za to! A ani letos nehodláme usnout na vavřínech! 🙂

Ano, i tentokrát jsme pro Vás připravili 10 tématických Lab keší, které bude možné odlovit ve venkovních prostorách Muzea policie. A tentokrát nepůjde jen o vyšetřování zločinu, v sázce bude pověst největších světových detektivů! 🙂

Labky bude možné odlovit (tedy získat hesla pro jejich zalogování) v průběhu eventu od 9:00 do cca 15:45. Na vlastní zalogování na webu pak budete mít 14 dnů.

GPX soubor s labkami a odkaz na jejich stažení včetně QR kódu budou uveřejněny zhruba týden před konáním eventu na této stránce a v listingu eventu (nebojte, pošleme Announcement).

Pro odlov lab keší není nutná registrace na doprovodné aktivity.

lab

 


 

EN

Last year, along with the event geocoin, the Lab caches were our true „family silver“. Many of you even stated that ours were the best Lab caches you’d ever hunted for – we really appreciate that and thank you for such kind words! And this year, we’re certainly not about to rest on laurels! 🙂

Yes, there will be 10 Lab caches waiting for you on the outdoor grounds of the Prague Police Museum. And this time, they won’t be just about investigating crime – the reputation of world’s most famous detectives will be at risk! 🙂

The Lab caches GPX file and a link for downloading them (including QR code) will be published probably on Friday prior to the event on this website and in the event listing (we’ll send an Announcement, no worries).

There’s no need to register for any event activities in order to hunt for the Lab caches.

lab